Floor Bar Grille - 250 WidthFloor Bar Grille - 250 Width  Ref: FLBG250